دبستان دخترانه حاج یداله تفضلی-ناحیه 2 یزد

۲ مطلب در دی ۱۳۹۱ ثبت شده است

۰۵دی

نمازهای پنج گانه به نهر جاری گوارایی می مانند که بر در خانه

 هایتان روان است وهر روز پنج بار خود را در زلال آن شست و شو

 می دهید، و دیگر هیچ پلیدی باقی نمی ماند.


مربی پرورشی
۰۳دی

آری خورشید ثابت کرد :

 حتی طولانی ترین شب نیز با اولین تیغ درخشان نور به پایان می رسد ، حتی اگر به بلندای یلدا باشد ...

 بیدار و امیدوار باش

خورشیدی در راه است ...


 

مربی پرورشی