دبستان دخترانه حاج یداله تفضلی-ناحیه 2 یزد

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۱ ثبت شده است

۳۱شهریور

گلزار شهدای شهر هرچه آغوش داشت گسترده بود به روی تکه های آمده از بهشت و آسمان

هر چه ابر داشت گریسته بود در فراق همه ی آن نور ها وسپیدی ها

راستی ! مبادا که دیگر نوری نیاید میان این همه ظلمت

مبادا که از یاد ببریم هرآنچه را که از یاد برده ایم

مباد

 

مربی پرورشی
۲۹شهریور

مربی پرورشی